Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  

Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 💥ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศแผนพัสดุ แผนการซื้อวัสดุสำนักงาน 2562 แผนจัดซื้อ Lab 2562 แผนจัดซื้อ xray 2562 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 2562

Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment