ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

💥ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศแผนพัสดุ

แผนการซื้อวัสดุสำนักงาน 2562

แผนจัดซื้อ Lab 2562

แผนจัดซื้อ xray 2562

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 2562

This entry was posted in ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *