การเปิดระบบประเมินความสุขของบุคลากรสาธารณสุข Happinometer) ประจำปีงบประมาณ 2562

การประเมินความสุขของบุคลากรสาธาสุข Hapinometer ประจำปีงบประมาณ 2562 จะเปิดให้ดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ผ่านทางเว็ปไซต์ happinometer.moph.go.th หรือทาง Happinometer Application ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Play store สำหรับระบบ Android หรือ App store สำหรับระบบ IOS เอกสารเพิ่มเติม..img-181127092235

เข้าสู่ระบบประเมินความสุข …http://happinometer.moph.go.th

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *